Slniečko sa na Vás usmieva


a týmto Vám svoje brány otvára.


Preto milí hostia VSTÚPTE

 

 a dobre sa u nás cíťte! 

 

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2018/2019

 

„Dni otvorených dverí“ vo všetkých MŠ v dňoch 24.4.2018 a 25.4.2018 v čase od 14.30 hod       do 16.30 hod .

Žiadosti o prijatie  detí  do materských  škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí. 634 - 1. poschodie)

  • v dňoch  2.5.2018, 3.5.2018, 4.5.2018, 9.5.2018, 10.5.2018 ( podľa priloženého harmonogramu)
  • v čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod
  • MŠ Belopotockého 2, Dražovce - štvrtok 10.5.2018

Formulár žiadosti: Ziadost o prijatie dietata do materskej skoly.pdf (40620)

Celý oznam o zápise detí do MŠ: oznam zápis šk. rok 2018-19.doc (46080)

 

DARUJTE MŠ 2 % z dane

Občianske združenie pri Materskej škole Belopotockého 22 - "DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO"

je  prijímateľom 2 % z daní.Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov pomáha

OZ skvalitňovať edukačný proces a materiálne vybavenie materskej školy. 

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné (1).pdf (107480)

ĎAKUJEME!!!

 

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou  vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe - Mením Moje Mesto.  Cieľom  grantového programu je podpora zlepšenia kvality verejných priestranstiev v Nitre  s tým, že  budú zapracované hlavne potreby, záujmy a nápady občanov Nitry.  Program chce motivovať k aktívnej participácii  pri vytváraní a obnove verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít.Celková podpora projektu bude 50-tisíc eur, maximálna podpora jedného projektu je vo výške 5-tisíc eur. Všetky projekty bude realizované v Nitre. Oprávnené oblasti podpory sú - napríklad zlepšenia v drobnej záhradnej a parkovej architektúre na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, vytváranie a obnova priestranstiev športovo-rekreačného charakteru, obnova kultúrno-historických lokalít,  výsadba a revitalizácia zelene, tvorba a zveľaďovanie verejných záhrad, vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, vytvorenie mobilných Smart aplikácií - zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, či aplikácie v oblasti  marketingových nástrojov v rámci zvýšenia informovanosti a popularizácie života obyvateľov Nitry.  

Fotogalériu z našich akcií nájdete kliknutím na odkaz:

https://slnieckovo.rajce.idnes.cz/ 

 

Sme radi ak k nám prichádzajú šťastné deti a odchádzajú spokojní rodičia...