Aktivity a projekty

 

NAŠE PROJEKTY :


  1. "V Slniečkove rastieme bezpečne a zdravo"

         Projekt, vychádzajúci z projektu "Zdravá škola", obohatený o dopravnú výchovu, prevenciu obezity, násilia, diskriminácie a protidrogovú prevenciu. 

 

                                                                  


  
   2. 
"V Slniečkove kráčame s dobou"  

         Projekt rozvoja informačných a digitálnych kompetencií a mediálnej výchovy.                                                                                          

                                                     

                                                                 

                                                                                    

         


ČO NÁS ČAKÁ ? 
 

 • ·         Predplavecký výcvik
 •           Farebný týždeň
 • ·         Korčuľovanie    
 • ·         Pobyt v Centre zdravia v Párovských Hájoch
 • ·         Mikuláš v MŠ
 • ·         Karneval
 • ·         "Vianoce s najmilšími"
 • ·         Deň matiek
 • ·         Tvorivé dielne
 • ·         Noc v materskej škole
 • ·         Športové dopoludnia, "Dni zdravia"
 • ·         Športové popoludnie pre rodičov s deťmi
 • ·         Beseda s policajtom, poľovníkom ...
 • ·         Exkurzie - AX-STAVANIE MÁJA, MDD,
 •           Dopravné ihrisko 
 • ·         Rozlúčka s predškolákmi
 • ·         Návšteva Starého divadla v Nitre
 • ·         Návšteva ZŠ
 • ·         a veľa iného ...