Aktivity a projekty

 

NAŠE PROJEKTY :


  1. KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ

Preventívny program zameraný na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práva a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

                    KOZMO A JEHO KOZMOPLÁN | Dobrá krajina                                              


  
   2. 
"V Slniečkove kráčame s dobou"  

         Projekt rozvoja informačných a digitálnych kompetencií a mediálnej výchovy.                                                                                          

                                                     

      Vektorová grafika Kreslený přenosný počítač opravy maskot ...                                                           


                                                                                    

         3. "ENVIRO-SLNIEČKOVO"

Projekt environmentálnej výchovy

Deň Zeme 2020 | OBEC MOČENOK

       4. "Evička a deti"

   Projekt ochrany a podpory zdravia, zameraný na zdravý životný štýl, prevenciu, dopravnú výchovu a zvládanie základov prvej pomoci.

Evička nám ochorela | Miestny spolok SČK Madunice


ČO NÁS ČAKÁ ? 
 

 • ·         Predplavecký výcvik
 •           Farebný týždeň
 • ·         Korčuľovanie    
 • ·         Pobyt v Centre zdravia v Párovských Hájoch
 • ·         Mikuláš v MŠ
 • ·         Karneval
 • ·         "Vianoce s najmilšími"
 • ·         Deň matiek
 • ·         Tvorivé dielne
 • ·         Noc v materskej škole
 • ·         Športové dopoludnia, "Dni zdravia"
 • ·         Športové popoludnie pre rodičov s deťmi
 • ·         Beseda s policajtom, poľovníkom ...
 • ·         Exkurzie - AX-STAVANIE MÁJA, MDD,
 •           Dopravné ihrisko 
 • ·         Rozlúčka s predškolákmi
 • ·         Návšteva Starého divadla v Nitre
 • ·         Návšteva ZŠ
 • ·         a veľa iného ...