OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na realizáciu športovo-zábavného popoludnia pre rodiny detí MŠ Belopotockého - "DEŇ RODINY". Zažili sme veľa zábavy, povozili sme sa na koníkoch, zastrieľali na paintballovej strelnici, pochutili sme si na fantastickom guláši a deťúrence si odniesli odmeny a  medalile. ĎAKUJEME :) Za darčeky ďakujeme aj Mestu Nitra :)

OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo v roku 2018 dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na zabezpečenie jednodňového výletu do HABAKUKOV v Donovaloch. ĎAKUJEME :) 

OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo v roku 2017 dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na zakúpenie ozvučovacieho zariadenia, mikrofónu a fotoaparátu pre deti MŠ. ĎAKUJEME :) 

OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo v roku 2017 dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na zabezpečenie jednodňového výletu do ZVEROPARKU Revišťské Podzámčie. ĎAKUJEME :) 

OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na organizáciu jednodňového výletu do Bojnej pre rodiny detí MŠ Belopotockého. Napriek premenivému počasiu sa akcia vydarila, videli sme zvieratká, chytali sme ryby, zažili sme veľa zábavy a deťúrence si odniesli odmeny. ĎAKUJEME :)

Fotky vo fotogalérii a na www.rajce.cz 

 

"HRAVO - ZDRAVO NA DVORE"

 

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Reydel Automotive Slovakia s.r.o. podporila 11 projektov v programe Reydel pre Nitru. 

OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo pre MŠ grant vo výške 1170,-€ na realizáciu projektu "Hravo - zdravo na dvore". Vďaka grantu sme osadili na školskom dvore dvojhojdačku s rebríkom a šmýkačku.. 

Projekt je realizovaný vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie.

 

"DEŇ RODINY 2015 V DRAŽOVCIACH"

OZ DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo dotáciu od Nitrianskeho samosprávneho kraja na realizáciu športovo-zábavného popoludnia pre rodiny detí MŠ Belopotockého. Napriek premenivému počasiu sa akcia vydarila, zažili sme veľa zábavy, super grilovačku a deťúrence si odniesli odmeny a naozajstné medalile. ĎAKUJEME :)

"V SLNIEČKOVE KRÁČAME S DOBOU"

Vďaka dotácii z rozpočtu Mesta Nitra sa nám podarilo zakúpiť interaktívnu tabuľu do 1. triedy. Cieľom projektu je pomôcť materskej škole v procese transformácie smerom ku konštruktívnemu prostrediu, zahŕňajúcemu digitálne technológie do všetkých oblastí rozvoja detí.

Z rozpočtu Mesta Nitra sme získali vďaka projektu 1000,- € a tabuľu sme dofinancovali zo zdrojov OZ Dražovské Slniečkovo - z 2 % z daní.

ĎAKUJEME, ŽE SME POMOHLI NAŠIM DEŤOM!!!

 

Vďaka podpre Nitrianskeho samosprávneho kraja sme zakúpili deťom na školský dvor drevený vláčik.

ĎAKUJEME!!!

PROJEKT REVITALIZÁCIA DETSKÉHO IHRISKA

 

Vďaka NADAČNÉMU FONDU TESCO PRE ZDRAVŠIE MESTÁ V NADÁCII

PONTIS sme zrevitalizovali detské ihrisko materskej školy.

 

Projekt sme realizovali v niekoľkých fázach.

V prvej fáze sme s pomocou dobrovoľníkov - rodičov, zamestnancov - vysadili v

areáli MŠ tuje, aby sme spríjemnili deťom prostredie na bezpečné hry. 

V máji boli osadené hrové prvky: drevený vlak, pohyblivý chodník, pieskovisko,

tabuľa. 

Mesto Nitra nám zabezpečilo dodávku piesku. S pomocou rodičov sme upravili pieskoviská. 

23. mája sme spoločne s deťmi slávnostne "otvorili" ihrisko a môžeme veselo

šantiť.

 

ĎAKUJEME!!!