HRAVO-ZDRAVO NA DVORE

Občianske združenie DRAŽOVSKÉ SLNIEČKOVO získalo grant 
od NITRIANSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE v grantovom programe REYDEL pre NITRU, 
vďaka ktorému sme vybudovali na školskom dvore MŠ nové ihrisko.
29. mája 2015 nám ihrisko slávnostne odovzdali 
Mgr. Dominika Tekeliová - členka správnej rady NKN a poslankyňa MZ v Nitre 
a pani Anna Saboová - členka zamestnaneckej rady REYDEL automotive. 
ĎAKUJEME!!! :)