Naše triedy

                         1. trieda - LIENKY

                        

                   3 - 6 ročné deti - mladšie


 

 

 

                       2. trieda - SOVIČKY

                               

                  3 - 6 ročné deti - staršie