POTVRDENIE

10.09.2019 15:20

o úhrade poplatku za MŠ (z internetbankingu, vkladom na účet Mesta Nitra) nemusíte posielať na mail MŠ. Iba na požiadanie riaditeľky - spravidla v prípade, že neuvediete správny variabilný symbol a meno dieťaťa do správy. Do MŠ je potrebné priniesť len ústrižok z poštovej poukážky, ktorou ste uhradili poplatok za MŠ. Platby na pošte sa nedajú vo výpisoch identifikovať.