www.rajce.idens.cz

24.01.2013 21:03

Prístup do fotoalbumov na www.rajce.idnes.cz  je chránený prístupovým heslom, ktoré získate  

od triednej učiteľky Vášho dieťaťa. Zvážte prosím, veľmi starostlivo a zodpovedne, komu tieto údaje ďalej poskytnete. 

Ide o bezpečnosť vašich detí!