ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN

18.08.2012 17:35

Zber PET fliaš a batérií prebieha počas celého roka. Zber papiera podľa toho, kedy nám NKS privezie kontajner.