Rekonštrukcia v MŠ

Vďaka investícii zriaďovateľa - Mesta Nitra  máme krásne zrekonštruované detské toalety a umyvárky. Pozrite sa na tú zmenu:
Pôvodný stav:

A TERAZ :) ::::::::::::::::::::
ĎAKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!