Ponuka deťom

 

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ :
 
V popoludňajších hodinách poskytujeme deťom možnosť rozvíjať svoje špecifické schopnosti prostredníctvom záujmovej činnosti.
 
Oboznamovanie s anglickým jazykom - utorok
 
TVORBA S HLINOU - streda   
                                    
Korčuľovanie - v zimných mesiacoch
 
Predplavecký výcvik - v jarných mesiacoch