Školská samospráva

 

RADA ŠKOLY pri MŠ BELOPOTOCKÉHO 2, NITRA - DRAŽOVCE


PREDSEDA RŠ: 

PaedDr. Marianna KUPCOVÁ - zástupca pedagogických zamestnancov
                           

ČLENOVIA : 

Miroslava VANČOVÁ - zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Ľubomíra Remeňová - zástupca rodičov

Jana SLANČÍKOVÁ - zástupca rodičov

Zuzana KOLLÁROVÁ - zástupca rodičov
Pavel VARGA - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Miroslava ZAUJCOVÁ - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 Rodičovská rada pri MŠ BELOPOTOCKÉHO 2, NITRA - DRAŽOVCE

PREDSEDA RZ : p.Klaudia Papšová
TAJOMNÍK : Mgr. Lucia Čanigová
HOSPODÁR : p.Katarína Bencová


ČLENOVIA : p.Ivana Sopóciová
                      Mgr. Lenka Martišková
                      p.Vladimíra Kuššová