Školská samospráva

 

RADA ŠKOLY pri MŠ BELOPOTOCKÉHO 2, NITRA - DRAŽOVCE


PREDSEDA RŠ: 

Mgr. Ľubomíra REMEŇOVÁ - zástupca rodičov
                           

ČLENOVIA : 

Mgr. Zuzana KOVÁČOVÁ - zástupca pedagogických zamestnancov
Miroslava VANČOVÁ - zástupca nepedagogických zamestnancov

Jana SLANČÍKOVÁ - zástupca rodičov

Zuzana KOLLÁROVÁ - zástupca rodičov
Pavel VARGA - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Miroslava ZAUJCOVÁ - delegovaný zástupca zriaďovateľa

 Rodičovská rada pri MŠ BELOPOTOCKÉHO 2, NITRA - DRAŽOVCE

PREDSEDA RZ : Mgr. Silvia Vargová
TAJOMNÍK : Mgr. Lucia Čanigová
HOSPODÁR : Katarína Bencová


ČLENOVIA : Ivana Sopóciová
                      Mgr. Lenka Martišková
                      Martina Hečková
                      Vladimíra Kuššová