TLAČIVÁ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť tlačivá a vyplnené odovzdať v materskej škole:
 

Ak chcete požiadať o prerušenie dochádzky Vášho dieťaťa na určené obdobie:   Žiadosť o prerušenie dochádzky.doc (30208)


Ak chcete splnomocniť osobu staršiu ako 10 rokov na preberanie Vášho dieťaťa z materskej školy:    SPLNOMOCNENIE.doc (27136)


Ak dieťa nastúpi do MŠ po chorobe, prerušení dochádzky a pod. po viac ako 5 dňoch neprítomnosti:  Vyhlasenie o bezinfekčnosti.doc (24576)


Ak chcete požiadať o ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole:  Ziadost o ukoncenie predprimárneho vzdelávania.doc (32256)