TLAČIVÁ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť tlačivá a vyplnené odovzdať v materskej škole:
 

Ak chcete požiadať o prerušenie dochádzky Vášho dieťaťa na určené obdobie:   Žiadosť o prerušenie dochádzky.doc (30208)


Ak chcete splnomocniť osobu staršiu ako 10 rokov na preberanie Vášho dieťaťa z materskej školy:   splnomocnenie 2020.docx (17626)


AKTUÁLNE - COVID-19: Ak dieťa nastúpi do MŠ po chorobe, prerušení dochádzky a pod. po viac ako 5 dňoch neprítomnosti: Bezinfekčnosť.docx (17276)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (Zákon č.18/2018, Z.z.): Suhlas so spracovaním osobných údajov pre MŠ.docx (28883)
 

Ak chcete požiadať o ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole:  Ziadost o ukoncenie predprimárneho vzdelávania.doc (32256)