Archív článkov

Správa o výsledkoch a podmienkach...2018/2019-1.strana

20.12.2019 09:14

Správa o výsledkoch a podmienkach...2018/2019

20.12.2019 09:11
Správa o výsledkoch a podmienkach ...2018-2019, MŠ Belopotockého.pdf (598723)  

VZN Mesta Nitra

10.09.2019 21:11
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 zo dňa 27.6.2019 o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry nájdete v sekcii DôLEŽITÉ

POTVRDENIE

10.09.2019 15:20
o úhrade poplatku za MŠ (z internetbankingu, vkladom na účet Mesta Nitra) nemusíte posielať na mail MŠ. Iba na požiadanie riaditeľky - spravidla v prípade, že neuvediete správny variabilný symbol a meno dieťaťa do správy. Do MŠ je potrebné priniesť len ústrižok z poštovej poukážky, ktorou ste...

info

27.11.2017 15:54
Ak chcete byť informovaní o novinkách v MŠ, odošlite na horeuvedený mail MŠ Vašu mailovú adresu a budete mať nové informácie v pošte.

ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY

25.11.2014 18:25
Pripomíname všetkým rodičom, že odhlasovať deti zo stravy je potrebné do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa!!! Len v pondelok a po sviatkoch do 7,15 ráno!!!

www.rajce.idens.cz

24.01.2013 21:03
Prístup do fotoalbumov na www.rajce.idnes.cz  je chránený prístupovým heslom, ktoré získate   od triednej učiteľky Vášho dieťaťa. Zvážte prosím, veľmi starostlivo a zodpovedne, komu tieto údaje ďalej poskytnete.  Ide o bezpečnosť vašich...

ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN

18.08.2012 17:35
Zber PET fliaš a batérií prebieha počas celého roka. Zber papiera podľa toho, kedy nám NKS privezie kontajner.
Záznamy: 1 - 8 zo 8