Archív článkov

Prevádzka počas letných prázdnin

27.06.2019 12:01
1. - 12.júla 2019 - MŠ Belopotockého 15. - 31.júla 2019 - MŠ Mostná 1. - 31. augusta - MŠ Vansovej

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti...2017/2018

06.12.2018 09:10
  Správa o výsledkoch a podmienkach ...2017-2018, MŠ Belopotockého.pdf (243954)    

info

27.11.2017 15:54
Ak chcete byť informovaní o novinkách v MŠ, odošlite na horeuvedený mail MŠ Vašu mailovú adresu a budete mať nové informácie v pošte.

ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY

25.11.2014 18:25
Pripomíname všetkým rodičom, že odhlasovať deti zo stravy je potrebné do 14,30 hod. predchádzajúceho dňa!!! Len v pondelok do 7,30 ráno!!!

POTVRDENIE

08.12.2013 15:20
o úhrade poplatku za MŠ (z internetbankingu) môžete poslať na vyššie uvedený mail MŠ.

VZN Mesta Nitra

19.09.2013 21:11
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a dodatku č. 5. nájdete v sekcii...

www.rajce.idens.cz

24.01.2013 21:03
Prístup do fotoalbumov na www.rajce.idnes.cz  je chránený prístupovým heslom, ktoré získate   od triednej učiteľky Vášho dieťaťa. Zvážte prosím, veľmi starostlivo a zodpovedne, komu tieto údaje ďalej poskytnete.  Ide o bezpečnosť vašich...

ZBER PET FLIAŠ

18.08.2012 17:35
Zber PET fliaš prebieha počas celého roka.
Záznamy: 1 - 8 zo 8